MENU
 • 1 of 5 Summer Coco Fest

  Fuel your body and mind, rehydrate with coconut water!

 • 2 of 5 Replanting Incentives (Region 8)

  Replanting Incentives (Region 8): Muling namahagi ng cheke si Administrator Billy Andal sa mga Coconut Farmer Beneficiaries ng San Miguel, Leyte

 • 3 of 5 PCA Solar Powered

  PCA launched the formal switching on of the 80kW solar power project last 02 December 2016 at the rooftop of the PCA Building in Quezon City.

 • 4 of 5 Yolanda

  Yolanda Recovery and Rehabilitation Program

 • 5 of 5 Year End Assessment 2016

  YEAR END ASSESSMENT: Matagumpay na natapos ang isinagawang year end regional assesment planning ng PCA. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakumpleto ang mga regional managers upang iulat ang kanilang mga aktibidad at proyekto sa loob ng isang taon.

  PRICE WATCH 2019

 

January 2019

  January 03     DMP      
  January 04     DMP      
  January 07     DMP      
  January 08     DMP      
  January 09     DMP      
  January 10     DMP      
  January 11     DMP      
  January 14     DMP      
  January 11     DMP      
  January 14     DMP      
  January 15     DMP      
  January 16     DMP      
  January 17     DMP      
  January 18     DMP      
  January 21     DMP      
  January 22     DMP      
  January 23     DMP      
  January 24     DMP      
  January 25     DMP      
  January 28     DMP      
  January 29     DMP      
  January 30     DMP      

 

 

February 2019

  February 01     DMP      
  February 04     DMP      
  February 06     DMP      
  February 07     DMP      
  February 08     DMP      
  February 11     DMP      
  February 12     DMP      
  February 13     DMP      
  February 14     DMP      
  February 15     DMP      
  February 20     DMP      
  February 21     DMP      
  February 22     DMP      
  February 26     DMP      
  February 27     DMP      

 

March 2019

  March 01     DMP      
  March 04     DMP      
  March 05     DMP      
  March 06     DMP      
  March 07     DMP      
  March 08     DMP      
  March 11     DMP      
  March 12     DMP      
  March 18     DMP      
  March 19     DMP      
  March 20     DMP      
Average Domestic Commodity Prices 2018

 

  January    ADCP      
  February    ADCP      
  March    ADCP      
  April    ADCP      
  May    ADCP      
  June    ADCP      

 

 

Average Domestic Commodity Prices 2017

  PRICE WATCH 2018

 

January 2018

  January 03     DMP      
  January 04     DMP      
  January 05     DMP      
  January 08     DMP      
  January 09     DMP      
  January 10     DMP      
  January 11     DMP      
  January 12     DMP      
  January 13     DMP      
  January 15     DMP      
  January 16     DMP      
  January 17     DMP      
  January 18     DMP      
  January 19     DMP      
  January 22     DMP      
  January 24     DMP      
  January 25     DMP      
  January 26     DMP      
  January 29     DMP      
  January 30     DMP      
  January 31     DMP      

 

 

February 2018

  February 01     DMP      
  February 02     DMP      
  February 05     DMP      
  February 06     DMP      
  February 07     DMP      
  February 08     DMP      
  February 09     DMP      
  February 12     DMP      
  February 13     DMP      
  February 14     DMP      
  February 15     DMP      
  February 16     DMP      
  February 19     DMP      
  February 20     DMP      
  February 21     DMP      
  February 22     DMP      
  February 23     DMP      
  February 26     DMP      
  February 27     DMP      
  February 28     DMP      

 

March 2018

  March 01     DMP      
  March 02     DMP      
  March 05     DMP      
  March 06     DMP      
  March 07     DMP      
  March 08     DMP      
  March 09     DMP      
  March 12     DMP      
  March 13     DMP      
  March 14     DMP      
  March 15     DMP      
  March 16     DMP      
  March 19     DMP      
  March 20     DMP      
  March 21     DMP      
  March 22     DMP      
  March 23     DMP      
  March 26     DMP      
  March 27     DMP      
  March 28     DMP      

April 2018

  April 02     DMP      
  April 03     DMP      
  April 04     DMP      
  April 05     DMP      
  April 06     DMP      
  April 11     DMP      
  April 12     DMP      
  April 13     DMP      
  April 16     DMP      
  April 17     DMP      
  April 18     DMP      
  April 19     DMP      
  April 20     DMP      
  April 23     DMP      
  April 24     DMP      
  April 25     DMP      
  April 26     DMP      
  April 27     DMP      
  April 30     DMP      

May 2018

  May 02     DMP      
  May 03     DMP      
  May 04     DMP      
  May 07     DMP      
  May 08     DMP      
  May 09     DMP      
  May 10     DMP      
  May 11     DMP      
  May 14     DMP      
  May 21     DMP      
  May 22     DMP      
  May 23     DMP      
  May 24     DMP      
  May 25     DMP      
  May 28     DMP      
  May 29     DMP      
  May 30     DMP      
  May 29     DMP      
  May 31     DMP      

June 2018

  June 01     DMP      
  June 04     DMP      
  June 05     DMP      
  June 06     DMP      
  June 07     DMP      
  June 08     DMP      
  June 11     DMP      
  June 13     DMP      
  June 14     DMP      
  June 19     DMP      
  June 20     DMP      
  June 21     DMP      
  June 22     DMP      
  June 25     DMP      
  June 26     DMP      
  June 27     DMP      
  June 28     DMP      
  June 29     DMP      

July 2018

  July 02     DMP      
  July 03     DMP      
  July 04     DMP      
  July 05     DMP      
  July 06     DMP      
  July 09     DMP      
  July 10     DMP      
  July 11     DMP      
  July 12     DMP      
  July 13     DMP      
  July 16     DMP      
  July 17     DMP      
  July 18     DMP      
  July 19     DMP      
  July 20     DMP      
  July 24     DMP      
  July 25     DMP      
  July 26     DMP      
  July 27     DMP      
  July 30    DMP      

August 2018

  August 01     DMP      
  August 03     DMP      
  August 06     DMP      
  August 07     DMP      
  August 08     DMP      
  August 09     DMP      
  August 10     DMP      
  August 13     DMP      
  August 14     DMP      
  August 15     DMP      
  August 16     DMP      
  August 17     DMP      
  August 20     DMP      
  August 22     DMP      
  August 23     DMP      
  August 24     DMP      
  August 28     DMP      
  August 29     DMP      
  August 30     DMP      
  August 31     DMP      

September 2018

  September 03     DMP      
  September 04     DMP      
  September 05     DMP      
  September 06     DMP      
  September 07     DMP      
  September 10     DMP      
  September 11     DMP      
  September 12     DMP      
  September 13     DMP      
  September 14     DMP      
  September 17     DMP      
  September 18     DMP      
  September 19     DMP      
  September 20     DMP      
  September 21     DMP      
  September 24     DMP      
  September 25     DMP      
  September 26     DMP      
  September 27     DMP      
  September 28     DMP      

October 2018

  October 01     DMP      
  October 02     DMP      
  October 03     DMP      
  October 04     DMP      
  October 05     DMP      
  October 08     DMP      
  October 09     DMP      
  October 10     DMP      
  October 11     DMP      
  October 12     DMP      
  October 15     DMP      
  October 16     DMP      
  October 17     DMP      
  October 18     DMP      
  October 19     DMP      
  October 22     DMP      
  October 23     DMP      
  October 25     DMP      
  October 26     DMP      
  October 29     DMP      
  October 30     DMP      
  October 31     DMP      

 

NOVEMBER 2018

  November 05     DMP      
  November 06     DMP      
  November 07     DMP      
  November 08     DMP      
  November 09     DMP      
  November 12     DMP      
  November 13     DMP      
  November 14     DMP      
  November 15     DMP      
  November 16     DMP      
  November 19     DMP      
  November 20     DMP      
  November 21     DMP      
  November 22     DMP      
  November 23     DMP      
  November 26     DMP      
  November 27     DMP      
  November 28     DMP      
  November 29     DMP      

 

December 2018

  December 03     DMP      
  December 04     DMP      
  December 05     DMP      
  December 06     DMP      
  December 07     DMP      
  December 10     DMP      
  December 11     DMP      
  December 12     DMP      
  December 13     DMP      
  December 14     DMP      
  December 17     DMP      
  December 18     DMP      
  December 19     DMP      
  December 20     DMP      
  December 21     DMP      
  December 28     DMP